tc
tmat
esik
TM
nt
oss
cv
 
 
 

 

tc

Ova je stranica napravljena u svrhu pomoći učenicima pri svladavanju znanja iz predmeta Tehničko crtanje u srednjim strukovnim školama.

Predmet Tehničko crtanje je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Zbog toga ovaj nastavni predmet ima izuzetan značaj za daljnje svladavanje gradiva iz drugih predmeta. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje. Nadam se da će i ove internetske stranice doprinijeti poboljšanju i produbljivanju znanja iz ovoga predmeta.

Mato Lučić, prof

Materijali koje ovdje možete preuzeti nalaze se u udžbeniku M. Lučić: Tehničko ctanje s AutoCAD-om (II. izdanje)
Br. NASTAVNE CJELINE pdf dwg
1.
Uvod u tehničko crtanje
2.
Standardi u tehničkom crtanju
3.
Osnovne geometrijske konstrukcije
4.
Konstrukcije tehničkih krivulja
5.
Kotiranje crteža
6.
Pravokutno projiciranje
7.
Presjeci ravninama prodori i mreže
8.
Prostorno predočavanje
9.
Presjeci tijela
10.
Pojednostavljeno crtanje
11.
Skiciranje
12.
Tolerancije i hrapavost površina
13.
Izrada i čitanje crteža i shema
14.
Simboli u tehničkom crtanju
15.
Dokumentacija i arhiviranje
16.
Predočavanje strojnih elemenata
17.
Građevinski nacrti
18.
Crtanje na računalu-AutoCAD
19.
Zadaci za vježbu
20.
Testovi

Cjelokupne materijale (prezentacije) pojedinih cjelina udžbenika mogu dobiti profesori koji rade po udžbeniku M. Lučić: Tehničko crtanje s autoCAD-om