Cijenjeni učenici i učenice, kolegice i kolege profesori. 

 I dalje, bez ikakvih problema i poteškoća, koristiti naše postojeće udžbenike koji se nalaze u Katalogu MZO

Udžbenik Tehničko crtanje s AutoCAD-om nalazi se i u novom Katalogu odobrenih udžbenika za 2022./2023. školsku godinu (šifra kompleta u Katalogu je 3765).

Na kraju svakog Strukovnog kurikuluma navedena je Literatura:
Prema (postojećem) Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja

KATALOG NAŠIH UDŽBENIKA IZ KATALOGA UDŽBENIK MZO-a I POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA ŠKOLSKU 2022./2023. GODINU

RED. BR.

NAZIV UDŽBENIKA

BAR KOD

CIJENA

bez PDV-a (5%)

ŠIFRE KOMPLETA U KATALOGU MZOŠ-a

1.

Tehničko crtanje s AutoCAD-om (s CD-om)

(udžbenik za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola)

9789539994059

85,00 kn

1024, 2254, 3765

2.

Tehničko crtanje s AutoCAD-om

(RADNA BILJEŽNICA za 1. i 2. razred srednjih struk. škola)

9789539994080

28,00 kn

Radna bilježnica odobrena od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

3.

Elementi strojeva i konstruiranje (s CD-om)

(udžbenik za 2. razred sednjih strukovnih škola)

9789539994066

76,00 kn

1923

4.

Nove tehnologije (s CD-om)

(udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola)

9789532440508

76,00 kn

1924

5.

Crtanje u AutoCAD-u (s CD-om)

(priručnik za crtanje u programu AutoCAD)

9789539994042

85,00 kn

Priručnik odobren od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

6.

Didaktički zidni plakati za nastavu tehničkog crtanja,  format B1 (700 x 1000 mm), komplet 20 kom.

1350,00 kn

Odobreno od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

7.

Elementi strojeva i konstruiranje

(RADNA BILJEŽNICA za 2. razred srednjih strukovnih škola)

25,00

8.

Tehničko crtanje s AutoCAD-om

(TESTOVI ZA PROVJERU  za 1. i 2. razred srednjih struk. škola)

25,00

Neznatno su izmijenjeni Strukovni kurikulumi za neka zanimanja. Materijale za pojedina zanimanja, koji nisu bili obuhvaćeni postojećim udžbenikom Tehničko crtanje s AutoCAD-om, možete preuzeti na linkovima dolje.