Ovdje možete pogledati i preuzeti neke od digitalnih materijala  čije će se poveznice (QR kodovi) naći u novim digitaliziranim izdanjima naših udžbenika. Učenici i nastavnici će pomoću čitača QR coda i odgova-rajućih preglednika za određenu vrstu sadržaja, na svojim tabletima i mobitelima moći izravno iz udžbenika pristupiti dodatnim digitalnim sadržajima. Digitalni sadržaji su satavni dio naših užbenika i imaju za svrhu smanjiti obujam papirnatih udžbenika te proširiti znanja i pomoći učenicima pri svladavanju istih iz predmeta Tehničko crtanje, Elementi strojeva i konstruiranje, Nove tehnologije i Tehničke osnove strojarstva. Osim toga, ovdje ćete pronaći dosta materijala povezanih s crtanjem u programu AutoCAD, pisane provjere znanja i drugo.

Udžbenici i materijali su usklađeni s novim kurikulumima MZO-a koji su propisani za određena zanimanja.

Izgled QR coda

Predmet Tehničko crtanje (pod raznim nazivima u različitim zanimanjima: Tehničko crtanje i dokumentiranje, Tehničko dokumentiranje, Grafičke komunikacije i sl.) je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Zbog toga ovaj nastavni predmet ima izuzetan značaj za daljnje svladavanje gradiva iz drugih predmeta. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje.

Nastavni predmet Elementi strojeva i konstruiranje vrlo je važan stručni predmet za mnoga zanimanja. Gradivo ovoga predmeta ima poveznicu s mnogim drugim nastavnim predmetima strojarstva: tehničkim crtanjem, tehnologijom obrade i montaže, tehničkim materijalima, tehničkom mehanikom i dr.

Udžbenik Nove tehnologije napisan je prema nastavnom planu i programu za nastavni predmet Nove tehnologije koji učenici slušaju u trećem razredu trogodišnih srednjih strukovnih škola, u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik obuhvaća sve programske cjeline koje su propisane kurikulumima za sva zanimanja koja imaju ovaj predmet. Pomoću ovog udžbenika učenici će steći potrebna znanja i vještine za rad s računalnim programom AutoCAD.

Priručnik je pisan tako da daje upute za rad, kako sa starijim, tako i s najnovijim inačicama programa AutoCAD. Pomoću ovoga priručnika moći ćete vrlo brzo svladati tehniku rada u programu AutoCAD, od početka do izrade složenih 3D crteža. Uz priručnik dolazi CD  s digitalnim materijalima.

5. Tehničke osnove strojarstva, udžbenik

Sadržaji udžbenika Tehničke osnove strojarstva namijenjeni su prvenstveno učenicima koji nastavni predmet Strojarstvo slušaju u četverogodišnjim i trogodišnjim zanimanjima u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo te u zanimanjima obrazovnih sektora strojarstvo brodogradnja i metalurgija, te promet i logistika. Ovaj udžbenik također može dobro poslužiti i studentima sveučilišta i veleučilišta u području strojarstva ili onima kojima je strojarstvo osnova struke.