Ovdje možete pogledati i preuzeti neke od digitalnih materijala  čije se poveznice (QR kodovi) nalaze u novim digitaliziranim izdanjima naših udžbenika. Učenici i nastavnici mogu pomoću čitača QR coda i odgovarajućih preglednika za određenu vrstu sadržaja, na svojim tabletima, mobitelima ili računalima izravno iz udžbenika pristupiti dodatnim digitalnim sadržajima. Digitalni sadržaji su sastavni dio naših udžbenika i imaju svrhu smanjiti obujam papirnatih udžbenika te proširiti znanja i pomoći učenicima pri svladavanju istih iz predme-ta Tehničko crtanje, Elementi strojeva i konstruiranje i Nove tehnologije . Osim toga, ovdje ćete pronaći dosta mate-rijala povezanih s priručnikom Crtanje u AutoCAD-u, pisane provjere znanja i drugo.

Udžbenici i materijali usklađeni su s kurikulima MZO-a koji su propisani za određena zanimanja. 

Izgled QR coda (www.naklada-lucic.hr)

Predmet Tehničko crtanje (pod raznim nazivima u različitim zanimanjima: Tehničko crtanje i dokumentiranje, Tehničko dokumentiranje, Grafičke komunikacije i sl.) je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje. 

Važno: ukoliko želite pogledati i preuzeti materijale koji su se nalazili na CD-u uz udžbenike, a koji se sada nalaze na našem Google disku i koje dijelimo s Vama, potrebno je imati vlastiti Google račun. Klikom na polje ˝CD uz udžbenik˝ ili na sliku CD-a, sadržaji se pojavljuju na Google disku. Možete ih zatim otvoriti ili preuzeti i otvoriti u odgovarajućem programu/pregledniku. Ugodan rad!

Udžbenik Elementi strojeva i konstruiranje napisan je prema nastavnom planu i programu za nastavne predmete Elementi strojeva i Elementi strojeva i konstruiranje koje učenici slušaju u drugom razredu trogodišnih srednjih strukovnih škola, u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik obuhvaća sve programske cjeline koje su propisane nastavnim programima za navedene predmete.

Udžbenik Nove tehnologije napisan je prema nastavnom planu i programu za nastavni predmet Nove tehnologije koji učenici slušaju u trećem razredu trogodišnih srednjih strukovnih škola, u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik obuhvaća sve programske cjeline koje su propisane kurikuluma za sva zanimanja koja imaju ovaj predmet. Pomoću ovog udžbenika učenici će steći potrebna znanja i vještine za rad s računalnim programom AutoCAD, kao i osnove rada i programiranja CNC strojeva.

Priručnik je pisan tako da daje upute za rad, kako sa starijim, tako i s najnovijim inačicama programa AutoCAD. Pomoću ovoga priručnika moći ćete vrlo brzo svladati tehniku rada u programu AutoCAD, od početka do izrade složenih 3D crteža.