Ova stranica je napravljena u svrhu pomoći učenicima pri svladavanju znanja iz predmeta Tehničko crtanje i srodni predmetiu srednjim strukovnim školama.

Predmet Tehničko crtanje je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Zbog toga ovaj nastavni predmet ima izuzetan značaj za daljnje svladavanje gradiva iz drugih predmeta. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje. Nadam se da će i ove internetske stranice doprinijeti poboljšanju i produbljivanju znanja iz ovoga predmeta.

Mato Lučić, prof 

Br.

NASTAVNE CJELINE

1.

Uvod u tehničko crtanje

*.pdf

*.dwg

*.pps

2.

Standardi u tehničkom crtanju

*.pdf

*.dwg

*.pps

3.

Osnovne geometrijske konstrukcije

*.pdf

*.dwg

*.pps

4.

Konstrukcije tehničkih krivulja

*.pdf

*.dwg

*.pps

5.

Kotiranje crteža

*.pdf

*.dwg

*.pps

6.

Pravokutno projiciranje

*.pdf

*.dwg

*.pps

7.

Presjeci ravninama prodori i mreže

*.pdf

*.dwg

*.pps

8.

Prostorno predočavanje

*.pdf

*.dwg

*.pps

9.

Presjeci tijela

*.pdf

*.dwg

*.pps

10.

Pojednostavljeno crtanje

*.pdf

 

*.pps

Br.

NASTAVNE CJELINE

11.

Skiciranje

*.pdf

*.dwg

*.pps

12.

Tolerancije i hrapavost površina

*.pdf

*.dwg

*.pps

13.

Izrada i čitanje crteža i shema

*.pdf

*.dwg

*.pps

14.

Simboli u tehničkom crtanju

*.pdf

*.dwg

*.pps

15.

Dokumentacija i arhiviranje

*.pdf

 

*.pps

16.

Predočavanje strojnih elemenata

*.pdf

*.dwg

*.pps

17.

Građevinski nacrti

*.pdf

*.dwg

*.pps

18.

Crtanje na računalu-AutoCAD

*.pdf

*.dwg

*.pps

19.

Zadaci za vježbu

*.pdf

*.dwg

*.pps

20.

Testovi

*.pdf

*.dwg

*.pps

Cjelokupne materijale (prezentacije) pojedinih cjelina udžbenika mogu dobiti profesori koji rade po udžbeniku M. Lučić: Tehničko crtanje s autoCAD-om