Ovdje možete pogledati i preuzeti neke od digitalnih materijala  čije će se poveznice (QR kodovi) naći u novim digitaliziranim izdanjima naših udžbenika. Učenici i nastavnici će pomoću čitača QR coda i odgovarajućih preglednika za određenu vrstu sadržaja, na svojim tabletima i mobitelima moći izravno iz udžbenika pristupiti dodatnim digitalnim sadržajima. Digitalni sadržaji su satavni dio naših užbenika i imaju za svrhu smanjiti obujam papirnatih udžbenika te proširiti znanja i pomoći učenicima pri svladavanju istih iz predmeta Tehničko crtanje, Elementi strojeva i konstruiranje i Nove tehnologije . Osim toga, ovdje ćete pronaći dosta materijala povezanih s crtanjem u programu AutoCAD, pisane provjere znanja i drugo.

Udžbenici i materijali su usklađeni s novim kurikulima MZO-a koji su propisani za određena zanimanja. 

Izgled QR coda

Predmet Tehničko crtanje (pod raznim nazivima u različitim zanimanjima: Tehničko crtanje i dokumentiranje, Tehničko dokumentiranje, Grafičke komunikacije i sl.) je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Zbog toga ovaj nastavni predmet ima izuzetan značaj za daljnje svladavanje gradiva iz drugih predmeta. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje.

Udžbenik Elementi strojeva i konstruiranje napisan je prema nastavnom planu i programu za nastavne predmete Elementi strojeva i Elementi strojeva i konstruiranje koje učenici slušaju u drugom razredu trogodišnih srednjih strukovnih škola, u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik obuhvaća sve programske cjeline koje su propisane nastavnim programima za navedene predmete.

Udžbenik Nove tehnologije napisan je prema nastavnom planu i programu za nastavni predmet Nove tehnologije koji učenici slušaju u trećem razredu trogodišnih srednjih strukovnih škola, u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik obuhvaća sve programske cjeline koje su propisane kurikulima za sva zanimanja koja imaju ovaj predmet. Pomoću ovog udžbenika učenici će steći potrebna znanja i vještine za rad s računalnim programom AutoCAD, kao i osnove rada i programiranja CNC strojeva. Uz udžbenik dolazi CD  s digitalnim materijalima.

Priručnik je pisan tako da daje upute za rad, kako sa starijim, tako i s najnovijim inačicama programa AutoCAD. Pomoću ovoga priručnika moći ćete vrlo brzo svladati tehniku rada u programu AutoCAD, od početka do izrade složenih 3D crteža. Uz priručnik dolazi CD  s digitalnim materijalima.