Predmet Tehničko crtanje (pod raznim nazivima u različitim zanimanjima: Tehničko crtanje i dokumentiranje, Tehničko dokumentiranje, Grafičke komunikacije i sl.) je osnova struke za najveći broj zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, prometa itd. Zbog toga ovaj nastavni predmet ima izuzetan značaj za daljnje svladavanje gradiva iz drugih predmeta. Bez poznavanja pravila tehničkog crtanja nije moguće izraditi tehnički crtež, a bez crteža nije moguće napraviti nikakav proizvod. Stoga je važno svladati tehniku izrade tehničkih crteža kao i njihovo čitanje.

Br.

NASTAVNE CJELINE

1.

Uvod u tehničko crtanje

*.pdf

*.dwg

 

2.

Standardi u tehničkom crtanju

*.pdf

*.dwg

*.pps

3.

Osnovne geometrijske konstrukcije

*.pdf

*.dwg

*.pps

4.

Konstrukcije tehničkih krivulja

*.pdf

*.dwg

 

5.

Kotiranje crteža

*.pdf

*.dwg

 

6.

Pravokutno projiciranje

*.pdf

*.dwg

 

7.

Presjeci ravninama prodori i mreže

*.pdf

*.dwg

 

8.

Prostorno predočavanje

*.pdf

*.dwg

*.pps

9.

Presjeci tijela

*.pdf

*.dwg

*.pps

10.

Pojednostavljeno crtanje

*.pdf

 

*.pps

Br.

NASTAVNE CJELINE

11.

Skiciranje

*.pdf

*.dwg

 

12.

Tolerancije i hrapavost površina

*.pdf

*.dwg

 

13.

Izrada i čitanje crteža i shema

*.pdf

*.dwg

 

14.

Simboli u tehničkom crtanju

*.pdf

*.dwg

 

15.

Dokumentacija i arhiviranje

*.pdf

 

 

16.

Predočavanje strojnih elemenata

*.pdf

*.dwg

 

17.

Građevinski nacrti

*.pdf

*.dwg

 

18.

Crtanje na računalu-AutoCAD

*.pdf

*.dwg

 

19.

Zadaci za vježbu

*.pdf

*.dwg

 

20.

Testovi

*.pdf

*.dwg

*.pps

Cjelokupne digitalne materijale za nastavu tehničkog crtanja (prezentacije) mogu besplatno dobiti profesori koji rade po udžbeniku M. Lučić: Tehničko crtanje s autoCAD-om.

Nove digitalne materijale za tehničare za računalstvo i tehničare za elektroniku preuzmite ovdje.