Tehničko crtanje s AutoCad-com Testovi za provjeru znanja

 

 

 

Cijena: 25,00 KN

 

 

Testovi su namijenjeni učenicima koji slušaju predmete Tehničko crtanje, Tehničko dokumentiranje, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Grafičke komunikacije i dr. te profesorima koji predaju iste predmete kako bi lakše i jednostavnije provjerili znanja i vještina učenika. Testovi su rađeni točno prema kurikularnom programu ovih predmeta te prate sadržaj udžbenika Tehničko crtanje s AutoCAD-om autora Mate Lučića.

Kupnjom zbirke testova iz tehničkom crtanja lakše ćete savladati nastavno gradivo i bolje se pripremiti za provjeru znanja.